Number of the records: 1  

Posílení postavení slabší procesní strany aneb jak zmírnit faktické limity rovnosti před soudem

 1. Main entry-name Janoušková, Anežka, (author)
  Title statementPosílení postavení slabší procesní strany aneb jak zmírnit faktické limity rovnosti před soudem : část II
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationAčkoliv občanský zákoník již obecnou zásadu rovnosti explicitně nezakotvuje, v teorii se tento právní princip uznává. To, že rovnost před zákonem je pro soukromoprávní regulaci i nadále důležitá, vyvěrá také z kontextu jednotlivých pravidel civilního práva. Soukromoprávní předpisy na řadě míst počítají s tím, že strany musejí mít vždy v právním poměru stejné výchozí faktické postavení. Obsahují proto řadu nástrojů, jak v právní rovině nežádoucí důsledky této faktické nerovnosti zmírnit. Ať už jde o ochranu spotřebitele ve vztazích s podnikateli, posílenou ochranu zaměstnance, regulaci adhezních smluv či institut slabší strany. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2002, sp. zn. IV. ÚS 140/02; nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. IV. ÚS 88/05; nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. IV. ÚS 310/05; nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2006, sp. zn. IV. ÚS 748/05; nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2008, sp. zn. I. ÚS 2569/07.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 9, s. 7-13
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 140/02
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 88/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 310/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 748/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2569/07
  Princip rovnosti
  Rovnost před zákonem
  Ochrana slabší strany
  Hromadné řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.