Number of the records: 1  

Nahrávka zvukového nebo obrazového záznamu pro účely občanského soudního řízení pořízená bez souhlasu nahrávané osoby v rozhodovací činnosti soudů

 1. Main entry-name Sadecký, Lukáš (author)
  Title statementNahrávka zvukového nebo obrazového záznamu pro účely občanského soudního řízení pořízená bez souhlasu nahrávané osoby v rozhodovací činnosti soudů
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationTřebaže obecně platí, že za důkaz dle ustanovení § 125 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, má přípustnost použití zvukových nebo obrazových záznamů pořízenými bez souhlasu nahrávané osoby jasná východiska, která byla přiblížena rozhodovací činností soudů, a to pro účely vedení občanského soudního řízení. Autor se ve svém článku věnuje otázce ochrany slabší smluvní strany a předkládá pokud možno určitý zjednodušující pohled na to, na jaké dílčí právní aspekty se při posuzování dané problematiky zaměřit nejvíce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14; nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 3308/16.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 9, s. 2-6
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1774/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3308/16
  Zvukový záznam
  Obrazový záznam
  Občanské soudní řízení
  Důkazní prostředky
  Ochrana slabší strany
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.