Number of the records: 1  

Z rozhodovací činnosti Ústavního soudu České republiky

 1. Main entry-name Ordeltová, Tereza, (author)
  Title statementZ rozhodovací činnosti Ústavního soudu České republiky
  AnnotationAutorka informuje o několika rozhodnutích Ústavního soudu. Nálezem ze dne 5. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 2778/19 Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky, jež se v postavení spotřebitele domáhala přiznání práv z vadného plnění ze smlouvy uzavřené distančním způsobem, nálezem ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16 plénum Ústavního soudu částečně zamítlo a částečně odmítlo návrhy dvou skupin senátorů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, v nálezu ze dne 19. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 124/20 se soudci třetího senátu vyjádřili k důležitosti zásady důvěry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 2778/19; nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16; nález Ústavního soudu ze dne 19. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 124/20.
  In Obchodní právo. - Roč. 30, (2021), č. 9, s. 36-39
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2778/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 30/16
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 124/20
  Spotřebitel
  Ochrana spotřebitele
  Smlouvy uzavřené na dálku
  Zákon o významné tržní síle
  Dodavatel
  Nekalé obchodní praktiky
  Smluvní podmínky
  Smlouvy
  Soudní poplatky
  Vrácení soudního poplatku
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.