Number of the records: 1  

Limity aplikace § 577 občanského zákoníku na příkladu zakázané konkurenční doložky

 1. Main entry-name Novotný, Martin (author)
  Title statementLimity aplikace § 577 občanského zákoníku na příkladu zakázané konkurenční doložky : in favorem negotii podruhé
  AnnotationAutor se stručně věnuje obecné právní úpravě zakázané konkurenční doložky ve smyslu ustanovení § 2975 občanského zákoníku a následně kriticky hodnotí možnost moderace takové zakázané doložky v režimu ustanovení § 577 občanského zákoníku. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03.
  In Obchodní právo. - Roč. 30, (2021), č. 9, s. 29-35
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Konkurenční doložka
  Autonomie vůle
  Smluvní svoboda
  In favorem negotii
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.