Number of the records: 1  

Sociální sítě a veřejný zájem

 1. Main entry-name Svoboda, Tomáš, 1985- (author)
  Title statementSociální sítě a veřejný zájem
  AnnotationAutor usiluje o základní reflexi jevu nárůstu významu sociálních sítí (jako jednoho z druhů tzv. digitálních platforem) a jejich právní regulace v kontextu veřejného zájmu. Zjednodušeně lze říci, že tento jev je důsledkem přeměny komunikačních prostředků (z běžných podob komunikace na komunikaci online), která vytváří tlak na adaptaci právní úpravy v mnohých oblastech. Pro oblast sociálních sítí pak platí, že tyto digitální platformy začínají čím dál více plnit funkci jakéhosi nového veřejného prostoru, který je jimi fakticky spravován (zejména v podobě obsahové regulace). Veřejný prostor (v jeho běžném "offline" významu) je ovšem tradičně spojen s jistou podobou veřejnoprávní regulace, respektive s určitým veřejným zájmem. Zdá se, že obdobně je tomu také v případě nejvlivnějších sociálních sítí. Autor v této souvislosti zkoumá možné souvislosti sociálních sítí a veřejného zájmu a zejména argumentuje, že dosavadní fungování nejvlivnějších sociálních sítí nasvědčuje potřebě určité (dodatečné) právní reflexe. V základní rovině v textu předestírá také některé z možných regulatorních přístupů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03; nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 3849/11.
  In Právník. - Roč. 160, (2021), č. 7, s. 580-596
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 367/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3849/11
  Sociální sítě
  Veřejný prostor
  Veřejný zájem
  Svoboda projevu
  Cenzura
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2021/2021-7.html?a=3592
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.