Number of the records: 1  

A Struggle for Competence: National Security, Surveillance and the Scope of EU Law at the Court of Justice of European Union

 1. Main entry-name Zalnieriute, Monika (author)
  Title statementA Struggle for Competence: National Security, Surveillance and the Scope of EU Law at the Court of Justice of European Union
  Translated titleBoj o kompetence: národní bezpečnost, sledování a rozsah unijního práva před Soudním dvorem Evropské unie (Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie č. C-623/17 ze dne 6. 10. 2020 ve věci Privacy International a Quadrature Du Net)
  In The modern law review. - Vol. 85, no. 1, 2022, s. 198-218
  Subj. Headings Evropská unie
  Země Evropské unie
  Judikatura SDEU
  Soudní dvůr Evropské unie
  Unijní právní řád
  Právo Evropské unie
  Směrnice EU
  Data retention
  Uchovávání dat
  Národní bezpečnost
  Osobní údaje
  Ochrana osobních údajů
  Ochrana soukromí
  Telekomunikace
  Nové technologie
  Komunikační technologie
  Informační technologie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  URLhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.12652 A Struggle for Competence: National Security, Surveillance and the Scope of EU Law at the Court of Justice of European Union
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.