Number of the records: 1  

Rozhodčí doložka, podjatost, neplatnost právního jednání (o. z.)

 1. Title statementRozhodčí doložka, podjatost, neplatnost právního jednání (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3972/2019
  AnnotationNedostatek nezávislosti či nestrannosti rozhodce nebo osoby určující rozhodce nezpůsobuje sám o sobě neplatnost samotné rozhodčí doložky uzavřené mezi podnikateli v době od 1. 1. 2014. Nedostatek nezávislosti či nestrannosti osoby, která podle takové rozhodčí doložky má určit rozhodce, se nepresumuje, ale je předmětem dokazování; to platí i tehdy, jde-li o tzv. arbitrážní centra. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. III. ÚS 1468/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2939/17; nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. III. ÚS 1336/18; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2164/10; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2013, sp. zn. IV. ÚS 3779/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2016, sp. zn. II. ÚS 2061/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2019, sp. zn. I. ÚS 2703/18; nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. IV. ÚS 2735/11; nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 1624/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 1115/14; nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. II. ÚS 1852/19.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 6, s. 907-932
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1468/17
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2939/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1336/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2164/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3779/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2061/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2703/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2735/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1624/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1115/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1852/19
  Rozhodci
  Nestrannost rozhodce
  Nezávislost rozhodce
  Rozhodčí doložky
  Neplatná rozhodčí doložka
  Podjatost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://sbirka.nsoud.cz/year-collection/sbirka-c-6-2021/ Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 6/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.