Number of the records: 1  

Constitutional creativity or constitutional deception? Acts of the Member States acting collectively and jurisdiction of the Court of Justice

 1. Main entry-name Spaventa, Eleanor (author)
  Title statementConstitutional creativity or constitutional deception? Acts of the Member States acting collectively and jurisdiction of the Court of Justice
  Translated titleÚstavněprávní kreativita nebo ústavněprávní podvod? Akty členských států jednajících společně a jurisdikce Soudního dvora Evropské unie
  In Common market law review. - Vol. 58, (2021), no. 6, s. 1697-1730
  Subj. Headings Evropská unie
  Evropské právo
  Evropská legislativa
  Pravomoc EU
  Členské státy EU
  Mezinárodní spolupráce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNizozemsko
  LanguageEnglish
  URLCommon market law review. - Vol. 58, (2021), no. 6 (online abstrakt)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.