Number of the records: 1  

Právo účastnit se řízení a být slyšen v souvislosti s právem na tlumočníka

 1. Title statementPrávo účastnit se řízení a být slyšen v souvislosti s právem na tlumočníka : nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 482/21, ze dne 7. 7. 2021
  AnnotationV demokratickém právním státě je nepřípustné, aby se konalo jednání soudu za přítomnosti osoby, jež se domáhá soudní ochrany svého ústavně zaručeného práva, aniž tato osoba jednání rozumí a má možnost se do něj účinně zapojit. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 7. 2021, sp. zn. II. ÚS 482/21; nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 2020/18; nález Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3326/13; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16; nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 733/01; nález Ústavního soudu ze dne 16. 2. 1995, sp. zn. III. ÚS 61/94; nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 95/97.
  In Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. - Roč. 13, (2021), č. iv, s. cvi-cxii
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 482/21
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2020/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3326/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 733/01
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 61/94
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 95/97
  Právo být slyšen
  Právo vyjádřit se k věci
  Právo na právní pomoc
  Právo na tlumočníka
  Dítě
  Cizinci
  Správní řízení
  Tlumočníci
  Detence člověka
  Lékařská péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLLegislativní příloha odborného časopisu Správní právo 4/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.