Number of the records: 1  

Odpovědnost státu za škodu, odpovědnost státu za újmu, náhrada škody

 1. Title statementOdpovědnost státu za škodu, odpovědnost státu za újmu, náhrada škody : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 13 Cdo 2402/2020
  AnnotationPrávo na projednání věci v přiměřené době, které je obsahově shodné s právem na projednání věci bez zbytečných průtahů ve smyslu čl. 38 odst. 2 LZPS, mají i účastníci správních řízení, na něž dopadá čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nebo jejichž předmětem je základní právo nebo svoboda, a to bez ohledu na to, zda na dané správní řízení navazoval soudní přezkum. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 2330/16; nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2800/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 214/20; nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 570/20; nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. II. ÚS 3553/15.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 73, (2021), č. 5, s. 791-809
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2330/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2800/16
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 214/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 570/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3553/15
  Odpovědnost státu za škodu
  Náhrada škody
  Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě
  Správní řízení
  Účastníci řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://sbirka.nsoud.cz/year-collection/sbirka-c-5-2017/ Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 5/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.