Number of the records: 1  

Kritický pohled soudce Nejvyššího soudu k monografii "Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky"

 1. Main entry-name Ištvánek, František, 1953- (author)
  Title statementKritický pohled soudce Nejvyššího soudu k monografii "Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky"
  AnnotationČlánek je vyjádřením připomínek dlouholetého předsedy jednoho z velkých senátů NS k té části monografie Ondřeje Kadlece Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky, která se věnuje právě Nejvyššímu soudu. Ve svém úvodu vysoce oceňuje význam a kvalitu monografie pro její analytické a objektivní posouzení velkých senátů Nejvyššího soudu. Prostřednictvím komparace s obdobnými rozhodovacími tělesy Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu práce nabízí mimořádnou příležitost sebereflexe. Autor článku vysvětluje svoji motivaci k oponentuře monografie s odkazem na respekt soudců NS k rozhodnutím jeho velkých senátů. Popisuje okolnosti, pro které nejsou všechna jejich rozhodnutí automaticky publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Autor chce polemizovat se závěrem monografie, že se specializované senáty předkládání věcí do velkých senátů vyhýbají. Dovysvětluje podíl velkého senátu NS na ukončení polemických pří s ÚS a v monografii uváděnou kolizi rozhodnutí velkého senátu se závěrem stanoviska pléna NS. Oponentura monografie klade těžiště na popis důvodů, pro které rozhodnutí velkého senátu povětšinou odpovídá návrhu rozhodnutí předkládaného specializovaným senátem a pokouší se o popis konstrukce a mechamisnu předkládání věcí velkému senátu v poměrech specializovaných agend malých senátů, čímž má být při vnitřním náhledu vysvětlen jinak odůvodněně kritický závěr monografie o slabé roli soukromoprávního velkého senátu NS. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15; nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 570/20.
  In Jurisprudence. - Roč. 30, (2021), č. 5, s. 6-9
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2315/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 570/20
  Nejvyšší soud
  Judikatura NS
  Sjednocování judikatury
  Senáty soudů
  Soudnictví
  Judikatura - soudy ČR
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLJurisprudence 5/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1