Number of the records: 1  

Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR

 1. Main entry-name Pekařová, Lenka, (author)
  Title statementČtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (I/2021)
  AnnotationAutorka informuje o několika nálezech Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 1107/20 týkající se povinnosti soudu vypořádat se s uplatněnými námitkami a posouzení odpovědnosti za dílčí útoky trestného činu, na nichž se spolupachatel nepodílel; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 3207/20 související s vydáním rozsudku pro uznání, ač pro to nebyly splněny podmínky; nález Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 4293/18 související s odškodněním majetkové újmy v případě trestního řízení ukončeného zprošťujícím rozsudkem a s příčinnou souvislostí mezi zahájením trestního stíhání a odstoupením z politické funkce; nález Ústavního soudu ze dne 10. 2. 2021, sp. zn. II. ÚS 1904/20, který se týkal vlivu patologického hráčství na trestnou činnost obviněného a opomenutý důkaz; nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 22/17 související s omezením účasti tzv. ekologických spolků ve správních řízeních; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 9/20 týkající se zaplacení soudního poplatku po marném uplynutím lhůty.
  In Soudce. - Roč. 23, (2021), č. 5, s. 27-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1107/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3207/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4293/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1904/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/20
  Pokračující trestný čin
  Přičitatelnost tresného činu
  Rozsudek pro uznání
  Odškodnění
  Výše odškodnění
  Trestní stíhání
  Neoprávněné trestní stíhání
  Veřejné funkce
  Trestná činnost
  Škodlivé hráčství
  Opomenutý důkaz
  Důkazní prostředky
  Občanská sdružení
  Spolky
  Správní řízení
  Účastníci řízení
  Ústavnost
  Kontrola ústavnosti
  Soudní poplatky
  Placení soudních poplatků
  Lhůty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  URLhttps://www.smarteca.cz/my-reader/soudce0521_00000000_0?fileName=cover.xhtml&location=pi-1
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1