Number of the records: 1  

Manželství jako monogamní svazek muže a ženy?

 1. Main entry-name Maisnerová, Katarína (author)
  Title statementManželství jako monogamní svazek muže a ženy?
  AnnotationManželství obecně je společenský institut využívaný napříč kulturami všude na světě. České právo uznává pouze monogamický svazek muže a ženy a pouze tito mohou vstoupit do svazku manželského. Tato právní úprava se však možná dočká významných změn. Institut takzvaně rovnoprávného manželství (tedy manželství pro hetero i homosexuální partnery) zavedlo poprvé v roce 2001 Nizozemsko a dnes existuje již ve 30 státech světa. V současné době tedy nepochybně stojíme před otázkou, zda otevřeme stejnopohlavním párům možnost uzavřít manželství stejně, jako je tomu u párů heterosexuálních. Autorka se ve svém článku zamýšlí nad tím, co taková změna bude znamenat a zda má v dnešní době smysl zachovávat institut manželství jako monogamního svazku muže a ženy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 7/15; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16; nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 6/20.
  In Rodinné listy. - Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 35-37
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/20
  Manželství
  Manželské právo
  Homosexuálové
  Sexuální menšiny
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1