Number of the records: 1  

Význam participačních práv dítěte při poskytování sociálních služeb rodinám

 1. Main entry-name Kalandrová, Anežka, (author)
  Title statementVýznam participačních práv dítěte při poskytování sociálních služeb rodinám
  Another responsib. Sovová, Olga (author)
  AnnotationPostavení dítěte ve společnosti procházelo v dějinách lidstva významnými proměnami a teprve krátce můžeme o dítěti hovořit jako o subjektu a nositeli unikátních práv, mezi nimiž figurují i práva označovaná jako participační. Každé dítě má v současnosti právo účastnit se rozhodování týkajících se jeho života, což je zakotveno zejména v článku č. 12 Úmluvy o právech dítěte. Toto právo dává dítěti možnost vyjádřit svou jedinečnou perspektivu a být vyslyšeno. Participační práva dítěte jsou nejčastěji skloňována v případě rozvodu či rozchodu rodičů nebo při sporech o výchovu a výživu. Nicméně participace dítěte se neomezuje jen na tyto situace. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 2866/17; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 2943/14.
  In Rodinné listy. - Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 24-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 725/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 827/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2866/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2943/14
  Práva dítěte
  Péče o dítě
  Řízení ve věcech péče o nezletilé
  Rodina
  Sociální služby
  Participační práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.