Number of the records: 1  

Limity smluvní svobody při uzavírání smluv s nezletilým v občanském právu a k souvisejícím trestněprávním otázkám

 1. Main entry-name Juřicová, Kateřina, (author)
  Title statementLimity smluvní svobody při uzavírání smluv s nezletilým v občanském právu a k souvisejícím trestněprávním otázkám
  AnnotationS ohledem na nedostatečnou vyspělost zákonodárce považuje nezletilého za slabší smluvní stranu a jeho zájmy chrání. Činí tak prostřednictvím omezení jedné ze základních zásad občanského práva vůbec, a to smluvní svobody. Proto smlouvu uzavřenou s nezastoupeným nezletilým považuje za platnou pouze tehdy, odpovídá-li její obsah rozumové a volní vyspělosti obvyklé u průměrného vzorku nezletilých téže věkové kategorie. Autorka ve svém článku v obecné rovině sumarizuje problematiku limitů kontraktace s nezletilým, a to prostřednictvím zdůvodnění omezení smluvní svobody ve vztahu k nezletilému, vymezení nezletilosti, představení způsobu posuzování rozumové a volní vyspělosti v kontextu konkrétních právních jednání, uvození nového legislativního řešení peněžitých dluhů nezletilých a připojení exkurzu do právního jednání nezletilého v anglickém a francouzském právu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11; nález Ústavního soudu ze dne 15. 2. 2017, sp. zn. I. ÚS 1775/14; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 1864/16; nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2004, sp. zn. I. ÚS 670/02; nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 15/02; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. II. ÚS 728/15; nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1639/18.
  In Rodinné listy. - Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 7-18
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3512/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1775/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1864/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 670/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 728/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1639/18
  Nezletilí
  Smluvní svoboda
  Platnost smluv
  Platnost právního jednání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1