Number of the records: 1  

Otázky uplatňování prevenční povinnosti při výrobě a provozu autonomních vozidel = Questions related to applying precautionary obligation during production and operation of autonomous vehicles

 1. Main entry-name Fialová, Eva, (author)
  Title statementOtázky uplatňování prevenční povinnosti při výrobě a provozu autonomních vozidel = Questions related to applying precautionary obligation during production and operation of autonomous vehicles
  Another responsib. Krausová, Alžběta, (author)
  AnnotationVýroba vozidel je regulována celou řadou právně závazných předpisů, včetně právně závazných technických norem. Těmto normám se musí výrobci podřídit, pokud vozidlo chtějí uvést na trh. Přesto se najdou v automobilech některé prvky, na které technické normy nepamatují. Toto se může týkat nových komponent nebo moderních asistenčních systémů a funkcionalit. I tehdy, pokud výrobce není v takovém případě vázán žádnou právně závaznou normou, má prevenční povinnost neboli povinnost předcházet škodám. S vývojem (částěčně) autonomních vozidel bude růst význam prevenční povinnosti s tím, jak budou vozidla vybavena doposud právně neregulovanými prvky a systémy. Autorky se ve svém článku věnují prevenční povinnosti a jejímu významu pro bezpečnost autonomního řízení. V závěru zmiňují i relevantní judikaturu, která se k prevenční povinnosti vztahuje. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 40/08.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 29, (2021), č. 4, s. 759-777
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/08
  Autonomní vozidla
  Bezpečnost
  Technické normy
  Prevenční povinnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14287 Časopis pro právní vědu a praxi 4/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.