Number of the records: 1  

Soudcovský minimalismus jako styl soudcovského rozhodování

 1. Main entry-name Nováková, Jana (author)
  Title statementSoudcovský minimalismus jako styl soudcovského rozhodování
  AnnotationSoudcovský minimalismus představuje svérázný způsob soudcovského rozhodování, jenž je hojně využíván a četně diskutován v zemích common law systému. I v české soudní rozhodovací praxi lze zaznamenat první reflektivní poznámky k (ne)vhodnosti jeho užití v konkrétních právních otázkách. Autorka článku se snaží rozšířit povědomí o problematice soudcovského minimalismu, včetně případné (ne)přínosnosti jeho přijetí také do české rozhodovací praxe. Současně analyzuje judikaturu ÚS, která již také (byť ve sporadické míře) se soudcovským minimalismem pracuje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 2281/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1458/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 4302/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2018, sp. zn. III. ÚS 3088/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. I. ÚS 2538/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. III. ÚS 49/16; nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 618/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2011, sp. zn. I. ÚS 674/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2013, sp. zn. II. ÚS 2745/13; nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 29/09; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 31/03; nález Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2015, sp. zn. I. ÚS 878/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. III. ÚS 1427/17.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 27, (2021), č. 4, s. 110-113
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2281/20
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1458/20
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 4302/18
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3088/17
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2538/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 49/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 618/05
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 674/11
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2745/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 31/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 878/15
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1427/17
  Rozhodování
  Soudní rozhodnutí
  Rozhodování ústavních soudů
  Minimalismus
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.