Number of the records: 1  

Povaha veřejného opatrovnictví a názor Nejvyššího správního soudu

 1. Main entry-name Vočka, Zbyněk, (author)
  Title statementPovaha veřejného opatrovnictví a názor Nejvyššího správního soudu
  AnnotationAutor se zaměřuje na usnesení Nejvyššího správního soudu z května 2021, v němž se tento soud zabýval povahou veřejného opatrovnictví. Závěry tohoto soudu považuje autor za velmi překvapivé. Nejvyšší správní soud tvrdí, že veřejné opatrovnictví není výkonem přenesené působnosti. S tímto názorem autor nesouhlasí a předkládá argumentaci, na které se staví opačný názor. Soud rovněž tvrdí, že na postupy veřejného opatrovníka se vůbec nevztahuje správní řád. Autor i v tomto nesdílí názor soudu a uvádí, na které činnosti je nezbytné správní řád použít. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. II. ÚS 995/07; nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17; nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 2936/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2017, sp. zn. II. ÚS 907/17; nález Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 2574/14.
  In Správní právo. - Roč. 54, (2021), č. 5, s. 284-295
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 995/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2637/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2936/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 907/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2574/14
  Opatrovnictví
  Obce
  Nejvyšší správní soud
  Judikatura NSS
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLSprávní právo 5/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1