Number of the records: 1  

Revoluce v doručování písemností zasílaných exekutorem

 1. Main entry-name Jícha, Lukáš, (author)
  Title statementRevoluce v doručování písemností zasílaných exekutorem
  AnnotationAutor v článku představuje nový institut doručování v exekučním řízení prostřednictvím uložení s vyvěšením výzvy na centrální úřední desce. Od této úpravy lze očekávat nejen značnou úsporu prostředků vynakládaných na poštovné v případech marného doručování, ale zároveň v důsledku vzniku centrální adresy pro doručování i posílení pravděpodobnosti seznámení se adresáta s doručovanou písemností. Tato právní úprava se použije pouze pro doručování fyzickým osobám, které mají trvalý pobyt na ohlašovně anebo na jiné adrese, která není ohlašovnou, nebydlí. Uvedený postup se použije až na řízení zahájená po lednu 2022. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2010, sp. zn. II. ÚS 2724/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2012, sp. zn. III. ÚS 3538/11.
  In Komorní listy. - Roč. 13, (2021), č. 4, s. 31-33
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2724/10
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3538/11
  Exekuce
  Exekutoři
  Doručování písemností
  Úřední deska
  Doručení vyvěšením
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URL Komorní listy 4/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1