Number of the records: 1  

Spory o děti - ústavněprávní kontext opatrovnických sporů

 1. Main entry-name Rusý, Pavel, (author)
  Title statementSpory o děti - ústavněprávní kontext opatrovnických sporů
  NoteFulltext článku dostupný také na: E disku - Knihovna - ejournals-open access - Soukromé právo 2021
  AnnotationAutor ve svém článku pohlíží na opatrovnické spory ze sociologického hlediska a v kontextu ústavního práva. Všímá si uplatnění principu proporcionality, nejlepšího zájmu dítěte, vzájemného práva rodiče a dítěte na rodičovskou výchovu a péči a vyživovací povinnosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 3216/13; nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1921/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ze dne 31. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 2344/18; nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. III. ÚS 1265/16; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 2903/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2017, sp. zn. II. ÚS 2300/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 1903/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2018, sp. zn. III. ÚS 946/18; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. IV. ÚS 921/19; nález Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 244/03; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 3732/17; nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. III. ÚS 2324/17; nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. IV. ÚS 650/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. I. ÚS 1906/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2018, sp. zn. III. ÚS 946/18.
  In Soukromé právo. - Roč. 9, (2021), č. 4, s. 15-23
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3216/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1921/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2344/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1265/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2903/14
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2300/17
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1903/18
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 946/18
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 921/19
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 244/03
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3732/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2324/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 650/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1906/19
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 946/18
  Opatrovnické řízení
  Rodiče a děti
  Výchova
  Péče o dítě
  Princip proporcionality
  Sociologické aspekty
  Nejlepší zájem dítěte
  Vyživovací povinnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.