Number of the records: 1  

K formátu příloh datové zprávy u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementK formátu příloh datové zprávy u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2020, č. j. 6 Afs 206/2020-37
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationJe-li z obsahu datové zprávy doručené soudu prostřednictvím systému datových schránek patrné, že jí žalobce podává žalobu proti rozhodnutí konkrétního správního orgánu označenému v datové zprávě, je nutné považovat za žalobu tuto (v zákonné lhůtě pro podání žaloby zaslanou) datovou zprávu, ačkoli k ní byla připojena příloha ve formátu, který není soudem přijímán, a tato příloha byla doložena v akceptovatelném formátu až po uplynutí lhůty pro podání žaloby. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2002, sp. zn. II. ÚS 618/01; nález Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 3042/12; nález Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 281/04.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 4, s. 57-60
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 618/01
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3042/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 281/04
  Datové schránky
  Doručování do datové schránky
  Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
  Rozhodnutí správních orgánů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/#1677671966329-0759f993-4dba
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.