Number of the records: 1  

K nabytí vlastnického práva na základě principu materiální publicity v případě absolutně neplatného právního jednání

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementK nabytí vlastnického práva na základě principu materiální publicity v případě absolutně neplatného právního jednání
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationNabytí práva podle § 984 o. z. je vyloučeno v případě absolutně neplatného nabývacího právního jednání. Zákonem požadovaná dobrá víra nabyvatele pokrývá pouze nedostatek vlastnického práva převodce, nikoliv jiné vady právního jednání, způsobující jeho neplatnost. Materiální publicita nepůsobí, jestliže se nesoulad mezi evidovaným a skutečným stavem netýká údajů o právech, nýbrž údajů vypovídajících o technickém stavu, ekonomické hodnotě či veřejnoprávních omezeních, která se k věci vážou. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 4115/17; nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 3644/19; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2016, sp. zn. IV. ÚS 775/16.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 4, s. 47-52
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 4115/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3644/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 775/16
  Vlastnické právo
  Nabytí vlastnictví
  Materiální publicita
  Dobrá víra
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1