Number of the records: 1  

ÚS: k náhradě za nahlížení do spisu ve věci civilní

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS: k náhradě za nahlížení do spisu ve věci civilní
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu ze dne 8. března 2021, sp. zn. I. ÚS 4012/18, v souladu s nálezem sp. zn. I. ÚS 3906/17 ze dne 1. března 2021 platí, že úkon nahlížení do spisu může být považován za samostatný úkon právní služby, za který náleží náhrada podle ust. § 11 odst. 3 advokátního tarifu, neboť se svou povahou kvalitativně blíží úkonu podle § 11 odst. 1 písm. f) advokátního tarifu. Ústavní soud znovu zdůraznil nutnost zkoumání účelnosti nákladů vynaložených účastníkem na zastoupení advokátem (srov. nález ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. III. ÚS 3000/11). Pokud by obecný soud nepřihlédl ke specifickým okolnostem případu, které mohly mít vliv na výši účelně vynaložených nákladů žalobce, porušil by svým postupem právo na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 LZPS, a to tím spíše, pokud takové okolnosti strana namítala a doložila. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2021, sp. zn. I. ÚS 4012/18; nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2021, sp. zn. I. ÚS 3906/17; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. III. ÚS 3000/11.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 4, s. 7
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4012/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3906/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3000/11
  Nahlížení do spisu
  Právní služby
  Náhrada nákladů
  Advokátní tarif
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.