Number of the records: 1  

ÚS: každému má být co nejvíce umožněno konat ve vlastním zájmu

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS: každému má být co nejvíce umožněno konat ve vlastním zájmu
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu ze dne 3. března 2021, sp. zn. II. ÚS 1250/20, platí, že v oblasti soukromého práva má být každému co nejvíce umožněno konat v souladu s vlastními zájmy, čemuž ze strany státu odpovídá nutnost respektovat ústavní zásady, chránící zejména smluvní svobodu, a to i pro její společenskou a hospodářskou funkci. Účastníci soukromoprávních vztahů se musejí s důvěrou spolehnout na princip pacta sunt servanda, zásadu "co není zakázáno, je dovoleno", a ochranu autonomie vůle, neboť jde o základní podmínky fungování právního státu, který je v moderním ústavním právu chápán pouze jako materiální právní stát. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 1250/20.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2021, č. 4, s. 7
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1250/20
  Autonomie vůle
  Smluvní svoboda
  Zásada pacta sunt servanda
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1