Number of the records: 1  

Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?

 1. Main entry-name Káčer, Marek (author)
  Title statementNačo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?
  AnnotationAutor se snaží dokázat, že ontologická otázka, zda existují lidská práva, by měla být nahrazena pragmatickou otázkou, zda je jazyk lidských práv vhodný k dosažení a vyjádření našich hodnot a cílů. Autor vychází z Carnapova rozlišení mezi interními a externími otázkami, které autor používá na roztřídění různých druhů lidskoprávních diskurzů a následně demonstruje, že z pragmatického hlediska jazyk lidských práv není v rozporu s relativizmem, ani s utilitarizmem či komunitarizmem. V rámci kritiky tohoto pragmatického přístupu autor v závěru textu ukazuje, jak do schématu Alexyho argumentu ve prospěch objektivní existence lidských práv zapadá Kelsenův pragmatický postoj k demokracii. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03; nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 310/05; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 28, (2020), č. 4, s. 547-564
  Edition on Another Medium Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?
  Subj. Headings Carnap, Rudolf,
  Kelsen, Hans, 1881-1973
  Alexy, Robert, 1945-
  Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 367/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 198/95
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 310/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 66/04
  Lidská práva
  Ontologie
  Pragmatismus
  Právní teorie
  Teorie práva
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  URLNačo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights? (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.