Number of the records: 1  

K posílení právního a ekonomického postavení nezletilých

 1. Main entry-name Boulová, Hana, (author)
  Title statementK posílení právního a ekonomického postavení nezletilých
  AnnotationPrezident republiky podepsal 4. 5. 2021 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 192/2021 Sb. (sněmovní tisk č. 984). Novela si klade za cíl zlepšit právní postavení potenciálních dlužníků, jejichž dluhy vznikly v době jejich nezletilosti, kdy dlužníci nenabyli plnou svéprávnost a z hlediska rozumového vývoje nebyli v této době na úrovni, aby mohli dostatečně odpovědně posoudit případný vznik svých závazků. Cílem novely je mimo jiné zmírnit sociální a ekonomické dopady tzv. dětských dluhů na další (nejen ekonomický) život mladých dospělých. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3304/13; nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14.
  In Rodinné listy. - Roč. 10, (2021), č. 4, s. 18-22
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3304/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1041/14
  Nezletilí
  Dluhy
  Smluvní pokuty
  Nájemné
  Odpovědnost za škodu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1