Number of the records: 1  

Umění nesouhlasu

 1. Main entry-name Stádník, Jakub, (author)
  Title statementUmění nesouhlasu : disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí
  AnnotationAutor se zabývá soudními disenty, a to především z hlediska jejich dopadu na legitimitu soudních rozhodnutí. V úvodu článku se zaměřuje na pojmové vymezení a snaží se o stručné představení zahraniční i české právní úpravy. Spolu s tím již předkládá některá dilemata pojící se s disenty. Jde nejen o sporné dopady disentů na legitimitu či kvalitu rozhodnutí. Zároveň se ukazuje, že bez bližšího zkoumání toho, co je předmětem disentů, jak prakticky vznikají nebo jaká je jejich jazyková forma, nelze učinit podložený závěr o tom, zda disenty patří do české právní kultury. Autor dále porovnává obecná východiska a argumenty, pojící se s disenty, s praxí odlišných stanovisek na Ústavním soudu ČR. Usiluje o demystifikaci některých argumentů spojených s disenty, resp. se je snaží konfrontovat s realitou, a průběžně tak dospívat k tomu, jaké podmínky jsou vhodné pro zavádění disentů a jaké nároky je nutné na jejich procesní úpravu klást. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 3/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 12. 2020, sp. zn. III. ÚS 2039/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 3839/19; nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 31/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 1211/20; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. III. ÚS 1283/17; nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 18/99; nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 24/99; nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 44/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 49/10; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2019, sp. zn. II. ÚS 2888/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 298/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 3374/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2009, sp. zn. II. ÚS 2461/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 14/18; nález Ústavního soudu ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 39/13; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 106/20; nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 12/10; nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12; nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 4/95; nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 55/10; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 2/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 11/20.
  In Jurisprudence. - Roč. 30, (2021), č. 4, s. 1-11
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2039/20
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3839/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 31/10
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1211/20
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1283/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/99
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 49/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 53/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2888/18
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 298/13
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3374/11
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2461/08
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 14/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 39/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 106/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 55/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/15
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 11/20
  Disent
  Rozhodnutí soudu
  Soudní rozhodnutí
  Legitimita
  Legitimita soudního rozhodnutí
  Soudci Ústavního soudu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLJurisprudence 4/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.