Number of the records: 1  

Zásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe

 1. Main entry-name Všetička, Pavel, (author)
  Title statementZásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe
  AnnotationV případě bezprostředních zásahů se jedná o nejcitelnější prostředky veřejně-mocenského donucení, které jsou v demokratickém právním státě realizovány pouze za účelem ochrany těch nejvýznamnějších zákonem chráněných zájmů, jakými jsou život, zdraví, majetek či osobní svoboda jednotlivce. Autor se v textu zabývá zásadou přiměřenosti a zásadou iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky. V prvních dvou kapitolách textu se zaměřuje na řešení některých teoretických otázek spojených s jednotlivými zásadami. Ve třetí kapitole se věnuje analýze vybraných případů z aplikační praxe, na nichž se pokouší demonstrovat úskalí při hledání kompromisu mezi uplatněním zásady přiměřenosti a zásady iniciativy v rámci reálného fungování Policie České republiky. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2001, sp. zn. I. ÚS 690/2000; nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 36/08; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000; nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. II. ÚS 1398/17; nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2016, sp. zn. I. ÚS 1042/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 860/15.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 26, (2018), č. 3, s. 517-545
  Edition on Another Medium Zásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 690/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/08
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 639/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1398/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1042/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 860/15
  Bezprostřední zásahy
  Nezákonná nečinnost
  Policie
  Pravomoc policie
  Zásada iniciativy
  Zásada přiměřenosti
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLZásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1