Number of the records: 1  

Kauza hornické důchody v reformě z roku 2016, odůvodněnost zvláštního důchodového věku

 1. Main entry-name Štefko, Martin, 1979- (author)
  Title statementKauza hornické důchody v reformě z roku 2016, odůvodněnost zvláštního důchodového věku
  AnnotationZatím poslední reforma hornických důchodů provedená v roce 2016 představuje progresivní krok zákonodárce, jenž se pokouší narovnat nespravedlnost spočívající v nižším věku dožití horníků a vyšší nebezpečnosti jejich povolání. Jde o zakotvení nižšího důchodového věku o 7 let (v kombinace s předčasným důchodem až o 10 let) a v podstatě paušální výše starobního důchodu. Toto nové "hornické důchodové pojištění" je ovšem finančně náročnější a zatěžuje deficitní veřejné důchodové pojištění. Autor v článku analyzuje právní argumentaci pro nižší důchodový věk zavedený předmětnou novelou a na základě této argumentace přispívá k otevření diskuze ohledně možnosti nahradit ve veřejném důchodovém pojištění alespoň částečně princip zásluhovosti pozitivními opatřeními ve prospěch vybraných pojištěnců s cílem zabránit tomu, aby nižší příjmové skupiny pobíraly nižší starobní důchody. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 51/10; nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 15/02; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 8/07; nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08; nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 54/10; nález Ústavního soudu ze dne 18. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 7/03.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 26, (2018), č. 1, s. 87-100
  Edition on Another Medium Kauza hornické důchody v reformě z roku 2016, odůvodněnost zvláštního důchodového věku
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 51/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 54/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/03
  Starobní důchod
  Hornické pracovní právo
  Hornictví
  Věková diskriminace
  Solidarita
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLKauza hornické důchody v reformě z roku 2016, odůvodněnost zvláštního důchodového věku (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.