Number of the records: 1  

Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby

 1. Main entry-name Púry, František, 1958- (author)
  Title statementTrestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby
  Another responsib. Richter, Martin, 1991- (author)
  AnnotationAutoři se zabývají trestní odpovědností za nikoli řádné hospodaření s majetkem státu nebo územních samosprávných celků osobami, které jsou v postavení úřední osoby. Zejména s poukazem na situaci v obecní samosprávě se autoři snaží odlišit případy, v nichž se má uplatnit trestní odpovědnost jen za majetkový trestný čin, a případy, kde jde vedle toho nebo jen samostatně o trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Své úvahy autoři dokreslují i některými rozhodnutími Nejvyššího soudu. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 371/99; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 3454/15; nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 1996, sp. zn. II. ÚS 294/95; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. III. ÚS 2994/13.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207
  Edition on Another Medium Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby
  Subj. Headings Ústavní soud 2017
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 75/93
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 371/99
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3454/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 294/95
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1167/11
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2994/13
  Zneužití pravomoci úřední osoby
  Veřejný majetek
  Hospodaření obcí
  Územní samosprávné celky
  Obce
  Trestné činy
  Trestná činnost
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLTrestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1