Number of the records: 1  

Shodná tvrzení účastníků řízení

 1. Main entry-name Coufalík, Petr, (author)
  Title statementShodná tvrzení účastníků řízení
  AnnotationTématem článku jsou shodná tvrzení účastníků řízení, která dle § 120 odst. 3 OSŘ nemusejí podléhat dokazování. Autor se zaměřuje na to, co je shodnými tvrzeními účastníků myšleno, jaké následky v procesu dokazování vyvolávají a nakolik vážou soud a účastníky řízení. Současnou právní úpravu této problematiky a s ní související judikaturu porovnává s právní úpravou Rakouska a Německa. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. I. ÚS 386/12.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 23, (2015), č. 3, s. 214-223
  Edition on Another Medium Shodná tvrzení účastníků řízení
  Subj. Headings Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 386/12
  Shodná tvrzení účastníků
  Vázanost shodnými tvrzeními
  Účastníci řízení
  Dokazování v civilním řízení
  Doznání
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLShodná tvrzení účastníků řízení (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1