Number of the records: 1  

Judikatorní odklony a legitimní očekávání účastníků řízení

 1. Main entry-name Gazda, Viktor, (author)
  Title statementJudikatorní odklony a legitimní očekávání účastníků řízení
  AnnotationAutor zkoumá otázku určení obecného pravidla časové působnosti tzv. judikatorních odklonů. Tedy temporalitu rozhodnutí vrcholného soudu, který dospěje k odlišnému než dosud uplatněnému a konstatntnímu výkladu práva. Analyzuje silné a slabé stránky doktrinárních přístupů k řešení temporálních dopadů pravé změny judikatury, stejně jako zohledňuje soudní praxi zejména Ústavního soudu. Taktéž naznačuje nejvýznamnější výjimky z převážně užívaného pravidla - tzv. incidentní retrospektivy - a věnuje pozornost i kritériím pro odlišení jednotlivých variant řešení časových účinků odklonu. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. II. ÚS 4139/16; nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2020, sp. zn. III. ÚS 134/20; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. I. ÚS 3503/10; nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 428/06; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09; nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3500/18; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 21/05; nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 1955/15; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 14. 12. 2010, sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10; nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 3403/11; nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. II. ÚS 3/10; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2170/08; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 11/02; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 21/19; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2010, sp. zn. III. ÚS 1275/10.
  In Právník. - Roč. 160, (2021), č. 4, s. 285-299
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4139/16
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 134/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3503/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 428/06
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 39/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3168/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3500/18
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 21/05
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1955/15
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 31/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3403/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2170/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 11/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1275/10
  Judikatorní odklon
  Legitimní očekávání
  Změna judikatury
  Soudcovské právo
  Precedenty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2021/2021-4.html?a=3570
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.