Number of the records: 1  

Stručné pojednání o služebních předpisech dle zákona o státní službě

 1. Main entry-name Hrdinková, Zuzana, (author)
  Title statementStručné pojednání o služebních předpisech dle zákona o státní službě
  AnnotationSlužební předpisy dle zákona o státní službě jsou specifickou kategorií vnitřních předpisů, jejichž předmětem jsou organizační věci služby. Není lehké označit, co se organizačními věcmi služby rozumí, neboť zákonodárce jejich definici ponechal na služebních orgánech. Na rozdíl od předmětu služebních předpisů, je vymezení jejich adresátů celkem přesné. Autorka článku rozebírá postup rozporu služebního předpisu s platnými právními předpisy a rozpor se služebními předpisy vydanými služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro státní službu. Vede polemiku nad imperfektním zněním některých zákonných ustanovení. Dále také upozorňuje na možnost nežádoucích situací v průběhu soudních řízení. V závěru textu se soustředí na srovnání služebních předpisů a jim podobného institutu příkazů k výkonu služby. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 5. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 49/93; nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14.
  In Správní právo. - Roč. 54, (2021), č. 4, s. 201-220
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 49/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14
  Státní služba
  Služební poměr
  Služební předpisy
  Zákon o státní službě
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-4-2021.aspx
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.