Number of the records: 1  

La protection des données à caractère personnel en droit européen – Chronique de jurisprudence (2020)

 1. Main entry-name Herveg, Jean, (author)
  Title statementLa protection des données à caractère personnel en droit européen – Chronique de jurisprudence (2020)
  Another responsib. Van Gyseghem, Jean-Marc, (author)
  Translated titleOchrana osobních údajů v evropském právu - přehled judikatury (2020)
  In Journal européen des droits de l'homme = European journal of human rights. - 2021, no. 1, s. 52-128
  Subj. Headings Ochrana osobních údajů
  Evropský soud pro lidská práva
  Soudní dvůr Evropské unie
  Právo na informační sebeurčení
  Ochrana soukromí
  Kybernetické útoky
  Určování rodičovství
  Lékařské tajemství
  Mlčenlivost advokáta
  Svoboda slova
  Soukromý život
  Osobní čest
  Lidská důstojnost
  Elektronická komunikace
  Právo na informace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryBelgie
  LanguageFrench
  English
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.