Number of the records: 1  

Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení = Judicial review of excessive late payment interest

 1. Main entry-name Skočovský, Dominik, (author)
  Title statementSoudní kontrola excesivních úroků z prodlení = Judicial review of excessive late payment interest
  AnnotationAutor se zabývá problematikou excesivních úroků z prodlení. Nejprve uvažuje, jakými nástroji může soud excesivní smluvní úroky z prodlení zmírnit. Tyto nástroje následně autor rozděluje do dvou kategorií - nástrojů směřujících na obsah ujednání a nástrojů směřujících na kontrolu přiměřenosti výše nároku. Následně analyzuje možnost použití uvažovaných nástrojů na excesivní smluvní úroky z prodlení. Poukazuje na podobnost institutů smluvní pokuty (sjednané ve formě odpovídající úrokům z prodlení) a smluvního úroku z prodlení. Zatímco však nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta podléhá moderaci podle § 2051 OZ, u nepřiměřeně vysokého smluvního úroku z prodlení podobný nástroj absentuje. Autor proto podrobně argumentuje závěr o hodnotovém rozporu spočívajícím v odlišném zacházení se smluvní pokutou sjednanou ve formě odpovídající úrokům z prodlení a smluvnímu úroku z prodlení, který může plnit téže funkce. Právě hodnotovým rozporem odůvodňuje závěr o mezeře v zákoně, která vyžaduje analogickou aplikaci § 2051 OZ. V závěru autor kriticky rozebírá judikaturu NS ve vztahu k excesivním smluvním úrokům z prodlení. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3194/18; nález Ústavního soudu ze dne 7. 5. 2009, sp. zn. I. ÚS 523/07; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. I. ÚS 728/10.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 29, (2021), č. 3, s. 483-519
  Edition on Another Medium Skočovský, Dominik. Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení = Judicial review of excessive late payment interest
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3194/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 523/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 728/10
  Smluvní úroky
  Úroky z prodlení
  Smluvní pokuty
  Moderační právo
  Neplatnost smlouvy
  Dobré mravy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLČasopis pro právní vědu a praxi 3/21
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.