Number of the records: 1  

K ústavněprávním aspektům soudního poučení o opravném prostředku

 1. Main entry-name Novák, Jiří, (author)
  Title statementK ústavněprávním aspektům soudního poučení o opravném prostředku
  AnnotationText článku si bere za cíl poukázat na některé ústavněprávní prvky povinnosti poučit účastníky o možnostech podání opravného prostředku. Na třech vybraných příkladech poukazuje na možná rizika, která přináší soudní praxe, která tyto ústavněprávní aspekty zmíněné povinnosti podle autorova názoru ne zcela respektuje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález ze dne 7.7.1999, sp.zn. I. ÚS 138/98, nález ze dne 5.11.1996, sp.zn. Pl. ÚS 6/96, nález ze dne 31.5.1994, sp.zn. III. ÚS 65/93, usnesení ze dne 28.11.1997, sp.zn. III. ÚS 312/97, nález ze dne 13.10.1999, sp.zn. I. ÚS 167/98, nález ze dne 18.11.2004, sp.zn. III. ÚS 332/04, nález ze dne 21.5.2002, sp.zn. I. ÚS 89/02, nález ze dne 20.2.2002 sp.zn. II. ÚS 618/01, nález ze dne 1.3.2011, sp.zn. I. ÚS 2912/10 a usnesení ze dne 7.5.2008, sp.zn. I. ÚS 94/05.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 21, (2013), č. 2, s. 185-189
  Edition on Another Medium K ústavněprávním aspektům soudního poučení o opravném prostředku
  Subj. Headings Judikatura ÚS
  Ústavní soud 2013
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 138/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 65/93
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 312/97
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 167/98
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 332/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 89/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2912/10
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 94/05
  Poučovací povinnost soudu
  Opravné prostředky
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLK ústavněprávním aspektům soudního poučení o opravném prostředku (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.