Number of the records: 1  

Kolegium NS nesouhlasí s "moderováním" nemravných exekučních titulů. Co s tím?

 1. Main entry-name Svoboda, Karel, 1973- (author)
  Title statementKolegium NS nesouhlasí s "moderováním" nemravných exekučních titulů. Co s tím?
  AnnotationObčanskoprávní a obchodní kolegium NS při jednání dne 13. 1. 2021 podrobilo masivní kritice usnesení exekučního senátu z 1. 7. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1655/2020, a neschválilo jej k publikaci v tzv. Zelené sbírce rozhodnutí a stanovisek. Podstatou je to, že exekuční senát se cítí být oprávněn zcela nebo zčásti zastavit exekuci z exekučního titulu, v němž byla uložena povinnost, která je v příkrém a zjevném rozporu s hmotným právem. Autor usiluje o obhajobu daného názoru prostřednictvím vypořádání se s námitkami, které v připomínkách zazněly. V dané věci přitom byl exekučním titulem rozsudek z 15. 4. 1994, který povinnému uložil k zaplacení 204 000 Kč s 1% úrokem z prodlení denně. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3194/18; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. II. ÚS 502/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 2676/20; nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3194/18; nález Ústavního soudu ze dne 16. 8. 2019, sp. zn. II. ÚS 1851/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 3000/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 2181/20; nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2008, sp. zn. II. ÚS 2672/07; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 643/06; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05; nález Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 647/02; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2932/18; nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2103/20.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 27, (2021), č. 3, s. 78-80
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3194/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 502/17
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2676/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3194/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1851/19
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3000/19
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2181/20
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2672/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 647/02
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2932/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2103/20
  Exekuce
  Exekuční titul
  Vykonatelnost exekučního titulu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.