Number of the records: 1  

Výše odměny správce pozůstalosti

 1. Main entry-name Balík, Stanislav, 1956- (author)
  Title statementVýše odměny správce pozůstalosti : usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. III. ÚS 1437/19
  AnnotationNad nestranností správce a nad správností jeho úkonů bdí soud. Správce je institutem do jisté míry subsidiárním - srov. § 1667 odst. 2 občanského zákoníku. Soud tak jmenuje správce mimo jiné tehdy, probíhá-li spor o dědické právo nebo neshodnou-li se budoucí dědicové na způsobu výkonu správy pozůstalosti jako v právě posuzovaném případě. To, že dědicové nejsou schopni a ochotni se dohodnout, jistě nemůže znamenat, že soudem jmenovaný správce by měl nést sám náklady takové správy. Náklady se správou spojené jsou pak jistě jedním z faktorů, jež ke snaze dohodnout se mohou přispívat. Je přitom věcí konkrétních účastníků pozůstalostního řízení, že k této dohodě nedošlo. V daném řízení pak jistě nelze z povahy věci na odměnu pro správce použít ustanovení o nepřikázaném jednatelství, neboť správce byl ke své činnosti povolán soudem - odůvodnění městského soudu je v tomto ohledu zcela dostačující. Protože správce vykonává správu i ve prospěch stěžovatele, je v dané fázi řízení spravedlivé, aby se poměrně podílel na výši zálohy na odměnu pro správce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. III. ÚS 1437/19; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 10. 1995, sp. zn. III. ÚS 101/95.
  In Ad Notam. - Roč. 27, (2021), č. 3, s. 20-22
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1437/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 84/94
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 101/95
  Pozůstalost
  Správce pozůstalosti
  Dědictví
  Řízení o dědictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URL Ad notam 3/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1