Number of the records: 1  

Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce

 1. Main entry-name Vnenk, Vladislav, (author)
  Title statementNejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce
  AnnotationÚstavní soud svým nálezem Pl. ÚS 6/20 na konci minulého roku rozhodl o návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve slovech "a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva". KS v Praze podal návrh na zrušení části citovaného ustanovení v souvislosti s projednávaným odvoláním proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce, kterým byl zamítnut návrh stejnopohlavního páru v registrovaném partnerství na uznání cizozemského rozhodnutí - Vrchního soudu v New Jersey, USA, kterým došlo k osvojení dvou nezletilých dětí. ÚS rozhodl o návrhu podaném KS v Praze podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR tak, že návrh ve smyslu § 70 odst. 2 zákona o Ústavním soudu zamítl. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 6/20; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 950/19; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1253/14; nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. II. ÚS 4054/19; nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 7/15; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16; nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 28/14; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2001, sp. zn. IV. ÚS 695/2000; nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 169/16; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. I. ÚS 3296/17; nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1737/16; nález Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17; nález Ústavního soudu ze dne 31. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 2344/18; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 11/02.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 5, s. 179-183
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/20
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 950/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1253/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4054/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 28/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 695/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 169/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3296/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1737/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2344/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 11/02
  Nejlepší zájem dítěte
  Osvojení
  Řízení s mezinárodním prvkem
  Osvojení
  Zákon o mezinárodním právu soukromém
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1