Number of the records: 1  

Krátce k ústavnosti podmínek změny pohlaví v České republice v kontextu věci X. a Y. proti Rumunsku

 1. Main entry-name Vnenk, Vladislav, (author)
  Title statementKrátce k ústavnosti podmínek změny pohlaví v České republice v kontextu věci X. a Y. proti Rumunsku
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  AnnotationÚstavní soud České republiky pod sp. zn. Pl. ÚS 2/20 projednává návrh na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech "u žen zvýšené o 50". Předmětem rozhodnutí Ústavního soudu tak bude otázka ústavnosti podmínky změny pohlaví spočívající v nutnosti podstoupení chirurgického zákroku při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Autoři v podstatných částech textu odkazují na již publikovaný článek spoluautorky, ve kterém se zabývala právními podmínkami změny pohlaví v České republice a zaujala závěr, že je vhodné trvat na méně invazivní variantě změny pohlaví, tedy bez nutnosti chirurgického zákroku. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 6/20.
  In Rodinné listy. - Roč. 10, (2021), č. 3, s. 25-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/20
  Změna pohlaví
  Ústavnost
  Kontrola ústavnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.