Number of the records: 1  

Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů

 1. Main entry-name Fronc, Jaromír, (author)
  Title statementVliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů
  AnnotationRozhodování českých soudů a správních orgánů zpravidla podléhá několikainstančnímu přezkumu. V tomto procesu lze identifikovat vztah mezi "nižší" a "vyšší" instancí, přičemž každá z nich pro své rozhodování používá určitá měřítka, určitý referenční rámec. Od racionální úpravy přezkumu lze především očekávat, že nižší instance jsou schopny (a povinny) rozhodovat tak, aby jejich rozhodnutí nebyla rušena. A opačně, pokud rozhodnutí zrušeno bylo, znamená to, že orgán, který zrušené rozhodnutí vydal, pochybil, a měl správně vydat rozhodnutí jiné. Autor poukazuje na několik případů, kdy tento požadavek není naplněn právě proto, že nižší a vyšší instance se při rozhodování řídí jinými kritérii. Zároveň ukazuje, že na takové případy, které zákonodárce není ochoten vyřešit, reaguje praxe snahou o sbližování kolidujících referenčních rámců. To se projevuje především tak, že referenční rámec rozhodování nižší instance může být ovlivněn odlišným referenčním rámcem jeho přezkumu. Autorova syntéza tak dává do souvislosti zdánlivě zcela odlišné situace, na které však lze aplikovat obdobný myšlenkový postup. Ve většině případů se tak i skutečně děje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. III. ÚS 472/06; nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2018, sp. zn. II. ÚS 955/18; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1997, sp. zn. IV. ÚS 58/95; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 4315/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 772/13; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16; nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 55/04; nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 669/05; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14; nález Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 2072/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 178/19; nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 385/15; nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. III. ÚS 3717/16; nález Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1589/09; nález Ústavního soudu ze dne 11. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 46/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2013, sp. zn. I. ÚS 2886/13; nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 32/16; nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09.
  In Právník. - Roč. 160, (2021), č. 3, s. 195-209
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/04
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 472/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 955/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3725/13
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 58/95
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 4315/18
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 772/13
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 45/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 55/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 669/05
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 38/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 178/19
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 385/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3717/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1589/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 46/13
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2886/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09
  Opravné řízení
  Soudní přezkum
  Soudní rozhodnutí
  Rozhodování
  Správní rozhodnutí
  Rozhodnutí správních orgánů
  Ústavní soud - ČR
  Správní orgány
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2021/2021-3.html?a=3561
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.