Number of the records: 1  

Problematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci trestního řízení

 1. Main entry-name Marešová, Eliška, (author)
  Title statementProblematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci trestního řízení
  AnnotationAutorka se zabývá otázkami souvisejícími se získáváním dat z tzv. chytrých mobilních telefonů, upozorňuje na problémy související s postupy orgánů činných v trestním řízení a kriticky hodnotí, jakým způsobem současná trestněprávní praxe reaguje na rozvoj používání chytrých telefonů. Blíže rozebírá otázku limitů při ohledání mobilních telefonů a získávání informací v nich obsažených v rámci trestního řízení. Hledá odpověď na otázku, zda aktuální právní úprava českého trestního práva procesního v oblasti získávání dat ze smartphonů představuje dostatečnou záruku za ochranu soukromí dotčených osob, a to jak měřítkem aktuálně nastavených standradů ochrany práva na soukromí, tak v porovnání s jinými instituty, které jsou intenzitou zásahu srovnatelné. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10; nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. III. ÚS 3844/13; nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2001, sp. zn. II. ÚS 502/2000; nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 45/17; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 3/09; nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2013, sp. zn. III. ÚS 3812/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 376/14; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 1770/07.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 20, (2021), č. 3, s. 146-155
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3844/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 502/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 789/06
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3812/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 376/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1770/07
  Trestní řízení
  Informace
  Přístup k informacím
  Mobilní telefony
  Komunikační technologie
  Ochrana soukromí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1