Number of the records: 1  

Konkursní řízení. Bytové družstvo. Bytová jednotka

 1. Title statementKonkursní řízení. Bytové družstvo. Bytová jednotka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2020, sp. zn. 29 Cdo 952/2018
  AnnotationK projednání žaloby, kterou se správce konkursní podstaty úpadce domáhá po žalovaném jako nabyvateli bytové jednotky od úpadce na základě § 23 a § 24 zák. č. 72/1994 Sb. uhrazení rozdílu mezi hodnotou bytové jednotky a částkou, která odpovídá poměrnému uspokojení ostatních pohledávek v konkursu ve smyslu § 32 odst. 1 zák. č. 328/1991 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2007), jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy; nejde o spor vyvolaný konkursem. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 258/03; nález Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 5/05.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 25, (2021), č. 3, s. 205-208
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/05
  Konkurzní řízení
  Konkurz
  Bytová družstva
  Byty
  Žaloba
  Správce konkurzní podstaty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.