Number of the records: 1  

Spór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20)

 1. Main entry-name Soniewicka, Marta, (author)
  Title statementSpór o dopuszczalnośćprzerywania ciąży z perspektywy etycznej i filozificznoprawnej (komentarz do wyroku TK w sprawie K 1/20)
  Translated titleSpor o přípustnost umělého přerušení těhotenství z pohledu etiky a právní filozofie. Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 22. října 2020 (K 1/20)
  In Państwo i prawo. - Vol. 76, (2021), no. 8, s. 6-23
  Subj. Headings Potraty
  Umělé přerušení těhotenství
  Zákaz interrupcí
  Etika
  Právní filozofie
  Ochrana lidského života
  Lidská důstojnost
  Ústavní soud - Polsko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryPolsko
  LanguagePolish
  URLPaństwo i prawo. - Vol. 76, (2021), no. 8
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1