Number of the records: 1  

Nadstandardy zdravotní péče - komparace modelů zdravotnictví

 1. Main entry-name Rajmon, Ondřej, (author)
  Title statementNadstandardy zdravotní péče - komparace modelů zdravotnictví
  Another responsib. Šámalová, Kateřina, (author)
  AnnotationAutoři analyzují způsob poskytování a financování nadstandardní (volitelné) zdravotní péče v Německu, Spojeném království a Spojených státech s přihlédnutím k situaci České republiky. Přístupy v jednotlivých zemích jsou vzájemně komparovány s akcentem na identifikaci problematických, a naopak žádoucích aspektů tohoto typu zdravotní péče. Neustále rostoucí výdaje na zdravotnictví vyžadují přehodnocení dosavadní praxe v alokaci zdrojů a zvážení takových metod, které systém zefektivní a zajistí jeho udržitelnost. Oddělení standardní a nadstandardní zdravotní péče se nabízí jako jedna z variant, jak tohoto cíle dosáhnout. Snaha zákonodárců v roce 2011 tento postup zvolit ovšem skončila nezdarem, když Ústavní soud novou právní úpravu, rozdělující péči na tzv. základní a ekonomicky náročnější, v roce 2013 zrušil. Toto úsilí ovšem neoznačil za protiústavní a cesta nové právní úpravě separace standardu a nadstandardu tak zůstala volná, ačkoli kvůli nedostatečnému politickému konsenzu značně komplikovaná. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 36/11.
  In Fórum sociální politiky. - Roč. 15, (2021), č. 2, s. 23-29
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/11
  Péče o zdraví
  Zdravotní péče
  Zdravotnictví
  Mezinárodní srovnání
  Německo
  Velká Británie
  Spojené státy americké
  Česko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.vupsv.cz/2021/04/28/forum-socialni-politiky-2-2021/
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1