Number of the records: 1  

Společenství vlastníků jednotek v roce 2020

 1. Main entry-name Smrž, Ivo, (author)
  Title statementSpolečenství vlastníků jednotek v roce 2020 : aplikační praxe, judikatura, novelizace
  AnnotationPrávní úprava společenství vlastníků jednotek prošla za posledních několik let zřetelným vývojem. Důvodem byla jednak rekodifikace soukromého práva v roce 2014, jednak výrazná novela práva bytového spoluvlastnictví zakotveného v občanském zákoníku z července loňského roku. Významnou roli sehrála také četná judikatura Nejvyššího soudu. Autor ve svém článku nastiňuje aplikační praxi v oblasti právní úpravy společenství vlastníků jednotek, z ní plynoucí zkušenosti, aktuální soudní rozhodnutí vysokých soudů ČR i vybrané změny právní úpravy plynoucí z novely práva bytového spoluvlastnictví z července 2020. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. IV. ÚS 320/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2901/19.
  In Právní rozhledy. - Roč. 29, (2021), č. 4, s. 115-123
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 320/15
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2901/19
  Společenství vlastníků jednotek
  Aplikace práva
  Soudní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.