Number of the records: 1  

Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví

 1. Main entry-name Kováčiková, Veronika, (author)
  Title statementZákladní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví
  AnnotationAutorka se zabývá nejdůležitějšími instituty zdravotnického práva ve spojení s trestním právem. Pokud je poskytovatelé zdravotních služeb v praxi aplikují za dodržení zákonných ustanovení, výrazně tím snižují riziko páchání protiprávního jednání. Zvláštní důraz je kladen na postup lege artis jakožto objektivní míru opatrnosti nedbalostních trestných činů. Věnuje se také otázkám informovaného souhlasu, negativního reversu a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 1/12; nález Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2001, sp. zn. IV. ÚS 639/2000; nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 493/05.
  In Kriminalistika. - Roč. 54, (2021), č. 2, s. 103-116
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 639/2000
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 493/05
  Zdravotnictví
  Zdravotní péče
  Poskytovatelé zdravotních služeb
  Trestní odpovědnost právnických osob
  Non lege artis
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1