Number of the records: 1  

Role Ústavního soudu v koronakrizi

 1. Main entry-name Chvojka, Šimon, (author)
  Title statementRole Ústavního soudu v koronakrizi
  AnnotationAutor se zabývá pravomocemi a postavením Ústavního soudu k přezkumu vyhlášení nouzového stavu, krizových opatření vlády a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Při analýze judikatury argumentuje, že přístup Ústavního soudu byl v mnohých případech příliš formalistický, což v důsledku znemožnilo dosažení účinné soudní ochrany. Potřebu meritorního přezkumu (zejména u krizových opatření vlády) přitom ukazují příklady ze zahraničí i nejnovější rozhodnutí Ústavního soudu. Dále autor argumentuje, že současná rozhodovací praxe je na některých místech nekonzistentní, vnitřně rozporná či vyhýbající se odpovědi. Na některé problémy se zároveň snaží navrhnout řešení - připodobňuje Ústavní soud při přezkumu vyhlášení nouzového stavu k ESLP a navrhuje zakotvení nových pravomocí či užití akademických výroků při přezkumu již neplatných krizových opatření. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 106/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 12/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 11/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 4/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 99/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 100/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 105/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 111/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 111/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 1/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 10/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 9/21; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 113/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 7/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 19/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 20/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 90/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 13/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 102/20; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 33/2000; nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 72/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 16/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 12/20.
  In Jurisprudence. - Roč. 30, (2021), č. 2, s. 14-27
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 106/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 12/21
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 11/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 4/13
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 99/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 100/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 105/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 111/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 1/21
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 10/21
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 9/21
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 113/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 7/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 15/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 10/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 19/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 20/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 90/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 13/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 102/20
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 72/06
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 16/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 12/20
  Krizové situace
  Krizové řízení
  Koronavirus
  Koronaviry
  Epidemie
  Stav nouze
  Soudní ochrana
  Mimořádná opatření
  Opatření obecné povahy
  Soudní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/2-2021 Jurisprudence 2/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.