Number of the records: 1  

Právo, online marketing a iracionální faktory

 1. Main entry-name Kmoch, Štěpán, (author)
  Title statementPrávo, online marketing a iracionální faktory
  AnnotationAutor ve svém článku nabízí kritický pohled na současnou právní regulaci online reklamy a vybraných praktik online marketingu v České republice, a to v kontextu hojně využívaných poznatků psychologie a behaviorální ekonomiky. Zabývá se otázkami, zda zákonodárce reaguje adekvátně na poznatky o iracionalitě lidí při rozhodování o koupi zboží a služeb, jak k právní regulaci přistupuje rozhodovací praxe a zda je rozhodovací praxe v České republice, na Slovensku a v Maďarsku jednotná. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. IV. ÚS 444/11; nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 558/01; nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 72/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10.
  In Jurisprudence. - Roč. 30, (2021), č. 2, s. 1-13
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 444/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 558/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 72/06
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 249/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/10
  Marketing
  Reklama
  Elektronická komunikace
  Právní aspekty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/archiv/2-2021 Jurisprudence 2/21
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.