Number of the records: 1  

Přípustnost dočasného nabytí cenných papírů za účelem dosažení podmínek squeeze-out

 1. Main entry-name Špačková, Michala, (author)
  Title statementPřípustnost dočasného nabytí cenných papírů za účelem dosažení podmínek squeeze-out
  AnnotationRealizace práva squeeze-out by měla být umožněna pouze akcionáři, jehož vliv ve společnosti je natolik silný, že lze předpokládat materializaci úvahy o pouze investorském působení ostatních (menšinových) akcionářů, jejichž podíly jsou s ohledem na disparitu vlastnictví redukovány na ryze majetkovou složku. Přestože právní úprava nestanoví, o jaký právní titul musí hlavní akcionář svůj kvalifikovaný podíl opřít, jako diskutabilní vyznívá možnost přiznání práva squeeze-out osobě vlastnící účastnické cenné papíry pouze dočasně. Autorka ve svém článku analyzuje námitky a protiargumenty související s možnou protiprávností nabytí cenných papírů hlavním akcionářem pouze na přechodnou dobu spočívající konkrétně v obcházení zákona a zneužití práva. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 56/05; nález Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2013, sp. zn. IV. ÚS 1630/11.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 13, (2021), č. 2, s. 77-86
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 56/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1630/11
  Cenné papíry
  Squeeze-out
  Akcionáři
  Minoritní akcionáři
  Akciové společnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.